+

2024.04.01-től várhatóan 2024.06.01-ig műhely átalakítás miatt technikai szünetet tartunk! Rendelésed ez idő alatt is fogadjuk, de a megrendelések feldolgozását csak 2024.06.02-án kezdjük el. Köszönjük türelmed!

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Hardi Krisztián e.V. (székhely: 2730 Albertirsa Lőcsei utca 10., adószám: 56771738133, nyilvántartási szám: 51981742; a továbbiakban: Szolgáltató) és a www.csuporsziget.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) Szolgáltató webshop szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § -a szerint. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Megrendelő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szolgáltató az ÁSZF-et időről időre frissítheti, rendelkezéseit felülvizsgálhatja. Az ÁSZF frissítésének legutóbbi időpontja az ÁSZF utolsó oldalán található meg.

Az ÁSZF valamennyi a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő szerződésre vonatkozólag alkalmazandó. Megrendelő lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki Szolgáltató Weboldalán vásárol. Amennyiben Felek az ÁSZF rendelkezéseitől el kívánnak térni, ez csak közös megegyezéssel, írásban foglaltan lehetséges.

Megrendelőnek lehetősége van Szolgáltató Weboldalán található webáruházban történő vásárlásra az ÁSZF-ben és a Weboldalon meghatározott módon és formában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”, vagy „szolgáltatás”).

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikusan jön létre.

 

A szerződés létrejötte

Felek között szerződés jelen ÁSZF szerinti tartalommal az alábbi szerint kerül megkötésre, ugyanakkor jelen ÁSZF-ben foglaltak irányadók mindazon személyekre, akik a Weboldalt látogatják, illetve használják (a továbbiakban: „Felhasználók”).

Megrendelő és a Weboldalt használó személyek a weboldalon közzétett termék megrendelésével, illetve a Weboldal használatával kijelentik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit elfogadják. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha valamely jelen ÁSZF-ben foglalt feltétel jogszabályi rendelkezés változása következtében módosul vagy Megrendelő olyan pontosítást tesz az ÁSZF-ben, mely annak lényegi tartalmát nem érinti.


Megrendelő a megrendeléssel kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, illetve elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. Megrendelő megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Megrendelő részéről történő megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés létrejöttét. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Megrendelő ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Megrendelőnek küldött emailben igazol vissza.

A Megrendelő a termék megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően a szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

Járulékos szóbeli megállapodások, kiegészítések vagy az ÁSZF Felek közötti utólagos módosításai kizárólag a Szolgáltató írásos megerősítése esetén érvényesek és hatályosak.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Megrendelőt terheli.

A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

A szolgáltatás használata, a rendelés menete

A Megrendelő az oldalon különböző termék kategóriákban tud böngészni. A kívánt termék kiválasztása a "kosárba" gombbal történik, ami előtt a darabszámot tudja megadni, ami alap esetben 1. Ezután a rendszer felkínálja a további termékek hozzáadását a kosárhoz, vagy a pénztárhoz való továbbítást. Itt szükséges megadni a vásárláshoz fűződő személyes adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, és ha ettől eltérő, akkor a kiszállítási címet.

Személyes átvételnél készpénzes fizetési lehetőséget tudunk biztosítani. Futárszolgálattal történő kiszállításnál utánvétes fizetési lehetőség van.
Elektronikus fizetés PayPal számlával, Barion fizetőrendszeren keresztül, vagy előre utalással lehetséges.

Mpl házhoz szállítás költsége (Csomagkuldo.hu partner): 2690 Ft

Csomagkuldo.hu átvevőhelyen történő átvétel: 1490 Ft
Átvevő helyek listája: csomagkuldo.hu/atvevohelyek

Utánvétes fizetés díja: 500 Ft
Kiszállítás várható időtartama: 2-7 nap


Gls házhozszállítás költsége: 1840 Ft
Utánvétes fizetés díja: 500 Ft
Várható szállítási idő: 1-7 nap


Adatbeviteli hibák javítása: a hiba jelzése a következő e-mail címen történik, mellékelve a helyes adatokkal: info@csuporsziget.hu

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői) valamint az eladási árakat a Megrendelő a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
 

A Weboldalon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Szolgáltató adatbázisa frissítve lett. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Megrendelő részére haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.A feltöltött képek tartalma és formája

A Weboldalon lehetőség van képek feltöltésére, mely képek alapján Szolgáltató elkészíti a Megrendelő által megrendelt terméket.

Megrendelő nem tehet közzé olyan képet, melynek kialakítása, tartalma, szövege, vagy megjelenítése a hatályos magyar-, vagy európai uniós jogszabályokba ütközik, vagy egyébként a jó erkölcsöt sérti, trágár kifejezéseket tartalmaz, vagy etikai normákba ütközik. Nem dolgozható ki továbbá olyan kép, mely a Weboldal szellemiségével, nívójával nem fér össze, illetve a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti. Ezen szabályok betartását Szolgáltató bármikor jogosult ellenőrizni és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a feltöltött kép sérti a jelen ÁSZF-ben előirányzottakat, jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni. Ebben az esetben Megrendelő Szolgáltatótól semmilyen jogcímen kártérítést, bánatpénzt, kötbért, vagy egyéb anyagi szolgáltatást nem követelhet.Díjazás

A termék árának mértékére mindenkor a Szolgáltató által Weboldalon közzétett listaárak irányadók. A listaárak megtalálhatóak a Weboldalon a termék információs lapján. Szolgáltató bármikor jogosult a listaárak egyoldalú megváltoztatására, ebben az esetben Szolgáltató az új listaárat a Weboldalon közzéteszi. A listaár nem módosítható már létrejött szerződés hatálya alatt.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a termékek árát a listaártól eltérően állapítsa meg.

A termékek díja bankkártyás fizetés, vagy utalás esetén előre esedékes, utánvétes megrendelés esetén pedig a termék átvételekor, a helyszínen.

A Weboldal által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A termékdíj teljesítése a PayPal vagy a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Barion szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Vagyis a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéhez PayPal számlával kell rendelkeznie vagy a Barion fizetőrendszer alkalmazásával teljesítheti a termék díját. A Megrendelő jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötésével – függően az igénybe vett fizetési módtól - kifejezetten elfogadja a PayPal vagy Barion szolgáltató általános szerződési feltételeit, melyek elérhetőek az alábbi weboldalakon:
A PayPal felhasználóira irányadó feltételrendszer elérhető az alábbi weboldalon:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

A Barion felhasználóira irányadó feltételrendszer elérhető az alábbi weboldalon:
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Szolgáltató az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a Barion fizetőrendszer használata esetén – mint elfogadóhely - a Barion Payment Zrt.-, szerepel a Megrendelő által kapott bankszámlakivonatokon.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, melyek a PayPal vagy Barion elektronikus fizetőrendszerben fellépő meghibásodás, kimaradás, adatvesztés nyomán következnek be Megrendelő oldalán.

A termék díja akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az összeget Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták. Amennyiben a termék díja nem-, vagy nem teljes mértékben kerül megfizetésre, Szolgáltató jogosult a teljesítést a teljes díj megfizetéséig megtagadni. Szolgáltató ebben az esetben jogosult Megrendelő további vásárlásainak teljesítését is megtagadni, az ebből eredő esetleges kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a teljesítést követően számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Szolgáltató jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani. Ha a számlázás devizaneme Megrendelő kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Megrendelő részére a számlák a Szolgáltató listaárában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra.

A Szolgáltató számlázásra a számlázz.hu szolgáltató rendszerét használja. A számlázz.hu általános szerződési feltételei elérhetőek az alábbi linken:
https://www.szamlazz.hu/aszf/

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa fizetendő díjak annak figyelembevételével kerülnek meghatározásra Szolgáltató részéről, hogy a Szolgáltató felelőssége az ÁSZF alapján meghatározott körben korlátozott vagy kizárt.Felelősség

Megrendelő a termék megrendelésével nyilatkozik, hogy jogosult a termék megrendelésére és a terméken szerepeltetni kívánt kép felhasználási jogaival teljeskörűen rendelkezik, így különösen megfelelő jogcímmel rendelkezik a kép legyártatására, illetve a képek szerzői jogaival rendelkezik. Amennyiben Megrendelő a Weboldalon olyan kép felhasználásával kíván terméket gyártatni, mely kép szerzői jogi vagy iparjogi védelem alatt áll, úgy Megrendelő kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy jogosult ezen szerzői-, vagy iparjog által védett szövegek, képek, ábrák, vagy egyéb megjelenések közzétételére és felhasználására olyan módon, hogy az harmadik fél jogait nem sérti vagy veszélyezteti. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa közzétett anyagokban szereplő valamennyi képi vagy szöveges elem, valamint az általa adott valamennyi adat felett érvényes és hatályos, korlátozásmentes és feltétlen rendelkezési joggal bír. Megrendelő vállalja, hogy jelen bekezdésben rögzített jogosultságainak fennállását Szolgáltató kérésére bármikor írásban igazolja. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére Megrendelő köteles mind Szolgáltató, mind harmadik fél felé.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, mely a Megrendelő által feltöltött kép alkalmatlanságából, nem megfelelőségéből ér harmadik felet. Ezen károkért mindenkor Megrendelő tartozik felelősséggel. Szolgáltató továbbá nem felelős a Megrendelő által feltöltött anyagokban foglaltak helyességéért, valódiságáért, vagy rendelkezésre állásáért.

Szolgáltatóval szembeni kártérítési igény – jogi alaptól függetlenül – kizárt, kivéve ha az a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységére vezethető vissza.

Szolgáltató felelősségének esetleges fennállása esetén is a kártérítés mértéke legfeljebb a megrendelt termék díjának összegére korlátozódik. Bármely további közvetett vagy járulékos kárra vonatkozó követelés – beleértve az elmaradt hasznot is – kizárt.

Szolgáltató a Weboldalán keresztül a termékek értékesítését és legyártását biztosítja, így feltöltött képek, anyagok tartalmak tartalmáért kizárólag Megrendelő felel. Megrendelő egyúttal kijelenti és szavatol érte, hogy az ÁSZF szerinti szerződés megkötésével átvállalja Szolgáltató, vagy Szolgáltató munkatársával szemben megállapított bármely olyan kárigényt, bírságot vagy költséget, mely a Megrendelő által feltöltött kép vagy anyag jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközése miatt kerül megállapításra a Szolgáltatóval szemben. Ennek megfelelően Megrendelő köteles a Szolgáltató-, illetve Szolgáltató munkatársa helyett a bírságot kiszabó hatósággal, vagy a követelés érvényesítőjével szemben közvetlenül helytállni és a bírságot, költséget, kártérítést közvetlenül neki megfizetni. Amennyiben Szolgáltató bármely jelen bekezdésben meghatározott költséget, bírságot vagy kártérítést már megfizetett, úgy Megrendelő köteles ezt az összeget Szolgáltató részére megtéríteni az értesítéstől számított 3 munkanapon belül.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban a termék megismételt, hibátlan megjelenítésére köteles. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy kisebb hibák fennállása esetén a díj arányos csökkentésére, súlyos hiba esetén pedig a termék kicserélésére. Szolgáltató a megrendelt termék díját meghaladóan vagyoni felelősségét kifejezetten kizárja.

A Weboldal Felhasználója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


 

A szerződés hatálya, megszűnése

Az ÁSZF szerinti szerződés határozott időre jön létre a felek között, és a szerződés mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítéséig hatályos.

A Megrendelő – a jelen ÁSZF „Fogyasztói tájékoztató”-ban foglaltakon túl – az ÁSZF szerint létrejött szerződést rendes felmondással nem jogosult felmondani.Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosítottja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.csuporsziget.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


 

Adatkezelés

Tekintettel különösen arra, hogy Megrendelő a Szolgáltatás használata során olyan személyes adatokat is megad, illetve megadhat a Szolgáltató Weboldalán, mely valódiságának ellenőrzésére Szolgáltató semmilyen módon nem jogosult vagy képes, Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás Megrendelő általi igénybevétele során Megrendelő adatkezelőként, Szolgáltató pedig adatfeldolgozóként jár el.

Szolgáltató semmilyen módon nem felel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért vagy valódiságáért, a személyes adatok jogszerű szolgáltatásáért való felelősség mindenkor Megrendelő oldalán áll fenn. Megrendelő kijelenti és szavatol, hogy az általa Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére és Szolgáltató részére való továbbítására jogosult, a személyes adatok továbbítása harmadik fél jogait vagy érdekeit nem sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltató által kezelni szükséges személyes adatok listáját az Adatkezelési Tájékoztató (http://www.csuporsziget.hu/avt) rögzíti.

Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás és jelen ÁSZF-ben foglalt feladatok teljesítése érdekében kezeli (a továbbiakban: „Adatfeldolgozás”).

Az Adatfeldolgozás során Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. Így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban-, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése céljából kezelik, más célra nem használják, azokat illetéktelen személyekkel nem közlik, illetéktelen személyeknek nem adják át. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák, azokhoz jogosulatlan hozzáférést harmadik félnek nem engednek.

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatfeldolgozás jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között a GDPR 32. cikkében foglalt intézkedéseket.

A Szolgáltató az Adatfeldolgozás jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Megrendelőt, mint adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében, valamint segíti az Megrendelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az Adatfeldolgozás jellegét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat.Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Amennyiben Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül az ÁSZF szerint kötött szerződést indokolás nélkül felmondani, illetve a szerződéstől elállni.

Ha a Fogyasztó felmondási/elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondónyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás teljesítéssel nem érintett arányos részét.

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a szerződés létrejöttének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban megismételt, hibátlan megjelenítésére köteles. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, úgy kisebb hibák fennállása esetén a díj arányos csökkentésére, súlyos hiba esetén pedig a díj visszafizetésére köteles.

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Panasz esetén Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi hatósága előtt),
- Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
- A Fogyasztó az illetékes bíróság előtt jogosult továbbá eljárás kezdeményezésére.

Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.registerVegyes rendelkezések

A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat – amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek – Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését követő 15 napon belül, vagy – rejtett hibák esetén, amennyiben ez a Weboldal használata során fogalmilag értelmezhető – azok észlelésétől számított 8 napon belül. Ezen időtartamok lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni.

Amennyiben Megrendelő szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Megrendelőt.

Ha a kifogás megalapozott, Szolgáltató a saját választása szerint utólagosan térítésmentesen kijavítja a hibát, vagy biztosítja a termék újbóli megküldését. Elállás vagy az árleszállítás igénye csak akkor alkalmazható, ha a Szolgáltató megítélése szerint utólagosan a kijavítás és az újbóli megküldés sem végezhető el, vagy akkor, ha Szolgáltató ezeket nem hajtja végre a Megrendelő által biztosított további 4 héten belül. A kijavítás vagy újbóli megküldés végleges elmulasztása esetén Megrendelő saját választása szerint igényelhet árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat. További követelés, különösen bármilyen kártérítési vagy járulékos kárra vonatkozó követelés kizárt.

A háború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén – akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a vonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi –, valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől.

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Felek az írásban megtett nyilatkozatot, értesítést postai úton ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve illetve telefax útján közölhetik a másik féllel. A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a belföldi postára adástól számított 5. nap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont, telefax útján történő közlés esetén a telefax riporton megjelölt küldési időpont. Telefax útján történő közlés csak akkor tekintendő érvényesnek, ha a közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta vagy a másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó előzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött.

A felek a szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország törvényeit kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók.

Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

 

Szolgáltató adatai

Név: Hardi Krisztián
Székhely: 2730 Albertirsa, Lőcsei utca 10.
Levelezési cím: 2730 Albertirsa, Lőcsei utca 10.
Ügyfélszolgálat címe: 2730 Albertirsa, Lőcsei utca 10.
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 55463218
Adószám: 56771738-1-33
Számlaszám: K&H 10403129-86755483-56861004
E-mail cím: hardikrisztian91@gmail.com
Telefonszám: H-P 8:00-17:00 között: 06-70/386-1344

A jelen ÁSZF 2021. január 20. napjától hatályos.

 

Online pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

Kapcsolat

  • 2730 Albertirsa, Lőcsei utca 10.
  • 703861344
  • info@csuporsziget.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.